Suomi

Metsätietostandardit – julkaisusivusto rss feed icon small

 

Tällä julkaisusivustolla on selattavissa ja ladattavissa metsätietostandardien teknistä materiaalia mm. viralliset skeemat ja niiden dokumentaatiot, esimerkki-XML:t sekä standardeihin liittyvät suositukset. Tällä sivustolla ja metsätietojen standardoinnin esittelysivustolla löytyy kootusti kaikki metsätietojen standardoinnin yhteydessä koostettu materiaali. Esittelysivusto keskittyy kuvaamaan metsätietojen standardointiprosessia ja esittelemään standardisanomien käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia. Esittelysivustot löytyvät osoitteesta www.metsatietostandardit.fi.

Sivuston sisällön päivityshistorian ja standardointiin liittyvät uutiset julkaisu- ja päivitysajankohtineen näet UUTTA SIVULLA -osiossa.


1. UUTTA SIVULLA


Voit rekisteröidä käytössäsi olevaan RSS-lukijaan tämän sivuston sisällön päivityksistä ja standardointiin liittyvistä uutisista tiedottavan UUTTA SIVULLA -RSS-syötteen rss feed icon big. RSS-syöte löytyy osoitteesta rss feed address. RSS-syötteen rekisteröintiin Outlook 2013 -sovelluksessa liittyvät ohjeet tässä. Muihin RSS-lukijoihin liittyviä ohjeita löytyy käyttämäsi sovelluksen käyttöohjeista tai netistä.

2. Tiedonsiirtosanomat


Yleistä tiedonsiirtosanomista

Metsävara- ja erityispiirretiedot

Tehdyt muutokset / muutosesitykset / tulevat muutokset 2013 – 2014

Tästä linkistä on ladattavissa pdf-muodossa ajantasainen tilanne metsävaratietostandardiin tehdyistä, tulevista ja esitetyistä muutoksista. Päivitetty 29.4.2014.

Metsävaratiedot

Metsävaratietoja tässä yhteydessä ovat: kuviot kiinteistöittäin ja palstoittain, kuvion perustiedot, kuvion geometria, kuvion puustotiedot (ositekohtaiset tiedot, kuollut puusto, yhteenveto, runkolukusarja, runkolukusarjaositteet), kuvion toimenpiteet (hakkuut ja metsänhoitotyöt), suunnittelu- / toteutustilanne, kuvion vaihtoehtoiset toimenpideketjut (hakkuu- ja metsänhoitotyöketjut) ja kuvion erityispiirteet (aiemmin käytettiin termiä monimuotoisuus). Suositus paikkatiedon (kuviogeometria) esitystavaksi on nähtävissä täältä ja suositus koordinaatistoista on nähtävissä täältä. Edellä mainitut suositukset pätevät kaikille alla oleville versioille.

Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste MV.

 

Erityispiirretiedot

Erityispiirretietoja (monimuotoisuustietoja) tässä yhteydessä ovat: pistemäiset monimuotoisuuskohteet, viivamaiset monimuotoisuuskohteet, aluemaiset monimuotoisuuskohteet ja myöhemmin mahdollisesti sijainnilliset kohteet laajemminkin.

Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste EP.


Puukauppa ja metsänhoito

Muutosesitykset / tulevat muutokset 2013 – 2017

Muutosesitykset 4/2016 – 5/2017. Päivitetty 17.5.2017.

Tästä linkistä on ladattavissa pdf-muodossa vanhemmat puukauppatietostandardiin esitetytyt muutokset. Päivitetty 27.9.2013.

Puukaupan ja metsänhoidon sanomat

Sanomat löytyvät sivuston alareunan versiotaulukosta sanomaryhmästä ”Puukauppa ja metsänhoito”.


Metsäkeskussanomat

 

Metsäkeskussanomien metsätietostandardiin liittyvät tekniset ohjeet on koottu tälle sivulle. Sanomakohtaisiin ohjeisiin pääset Metsätietostandardisanomien versiotaulukon Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeen linkistä kunkin sanoman riviltä.

Metsäkeskus ohjeistaa omilla sivuillaan tarkemmin mm. tiedonsiirtoon liittyvistä seikoista. Tästä linkistä pääset lukemaan Metsäkeskuksen tuottamaa tähän liittyvää materiaalia.

Sanomien kirjoittamisessa, lukemisessa ja tulkinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ohjeisiin ja esimerkkisanomiin ja sisältöihin:

 

Metsänkäyttöilmoitus (viranomaisilmoitus)

Metsänkäyttöilmoituksen tiedot löytyvät versiotaulukosta versiotunnisteella MKI.

 

Kemera-sanomat

Kemera-sanomien tiedot löytyvät versiotaulukosta versiotunnisteilla KMRHA (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen). Työversioina löytyvät sanomat KMRMA_T (KEMERA – Maksatussanoma) ja KMRPS_T (KEMERA – Päätös).

 

Tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen sanoma

Osaksi metsäkeskussanomia ja Metsäkeskusten tiedonsiirtoa on suunniteltu ”Tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen” sanomakokonaisuutta. Luonnosteluvaiheen sanomadokumentaatioon voit tutustua Metsätietostandardisanomien versiotaulukossa sanoman MVPMK_T dokumentaatiosta (ks. kuvaus alkaen CommonObjectData-elementistä). Alla linkit luonnosteluvaiheen materiaaleihin.


Omavalvonta

 

Syksyllä 2016 osana ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” -kärkihanketta on metsätietojen standardoinnissa pienryhmätyönä jäsennetty metsällisten töiden omavalvonnan tietosisältöjä. Kärkihankkeessa haetaan ratkaisuja metsätiedon hallintaan ja sähköisiin palveluihin. Tämä omavalvontahanke sijoittuu tarkemmin seuraavaan kategoriaan: 3. Metsätiedon hankinta, laatu ja sisältö; 3.2. Omavalvonnan ja metsävaratiedon päivityksen menetelmät ja tekniikat.

Tässä osiossa julkaistaan toistaiseksi luonnoksia omavalvontatietojen rakenteista ja sisällöistä. Luonnokset perustuvat toistaiseksi lähes täysin Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen (WoodForce) sanomakokonaisuuteen ja siellä erityisesti loppuarvioinnin/laadunseurannan (FinalAudit) ja koealojen (QualityControl) sanomiin. Pienryhmärtyöskentelyssä on havaittu joitain kehitystarpeita tietosisällöissä. Jatkotyöskentelyssä kehitystarpeita pohditaan tiiviimmin ja tarkemmin yhdessä Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomakokonaisuuden kehittämisen kanssa.

Ensimmäinen luonnoskokoelma sisältää seuraavat osat:

Omavalvontatietojen jäsentäminen virallistettavaan muotoon jatkuu standardointityönä. Edellä olevat luonnokset eivät ole lopullisia ja niihin voi vaikuttaa antamalla palautetta Metsätietojen standardoinnin eri kanavilla.


Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit (WoodForce)

Tässä osiossa julkaistaan korjuun yleisen sovelluspalvelun sanomaluonnokset. Tässä osiossa toistaiseksi vain työversioita.

 

Sanomakuvaukset 22.12.2014
Koodistot 22.12.2014
Sanomien elementtien nimien käännösehdotuksia

Käännösehdotukset (zip, 6 kpl excel-tiedostoja) (Lisätty 31.7.2014).


Toimenpiteiden toteumatiedot

Kohteen toteumatiedot

Sisältää puustotietojen päivitysrakenteet. Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste KTOT.

Standardointityön aikaiset esitykset

Luonnostelmat kahdesta erilaisesta toteumatietojen siirtoon soveltuvasta xml-sanomasta. Sanoma 1 soveltuu erityisesti toimenpiteiden (esim. hakkuut ja metsänhoitotyöt) toteumatietojen siirtoon. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkkixml-tiedostosta. Sanoma 2 soveltuu kuviotietojen ja toisaalta jäsentymättömämpien tiedonsiirtotarpeiden hoitamiseen. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkkixml-tiedostosta.


 

3. Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt


Koordinaatisto

Suositus käytettävistä koordinaatistoista on nähtävissä täältä.


Puutavaralajit


Koodistot

Tähän skeemaan on koottu kaikki metsävarastandardin käyttämät koodistotyyppiset arvot. Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste KOOD.


Teknisiä ohjeita ja kuvauksia

 • 1. Skeemojen käyttö validoinnissa
 • XML-sanomat validoidaan skeemoilla paikallisesti koneelle tallennetuista skeemapaketin skeematiedostosisällöistä. Skeemoja ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla verkosta reaaliaikaiseen validointiin.

 • 2. Osoite skeemojen namespacessa
 • Skeemojen namespacessa on käytetty osoitetta ”http://standardit.tapio.fi/schemas”. Tätä osoitetta ei ole olemassa eikä sen kautta näin ollen ole saatavissa skeemoja validoinnin suorakäyttöön.


   

  4. Metsätietostandardisanomien versiotaulukko

   

  Versiotaulukossa ne sanomien versiot, joiden Status-sarakkeessa on merkintä ”Virallinen” ovat virallisia ohjausryhmän hyväksymiä versioita. Lisäksi virallisen version tunnusmerkkinä on Versio-sarakkeessa versiotunniste, joka päättyy versionumeroon (merkkijono osa + versionro esim. XX1.1). Mikäli versiontunnisteen lopussa on numeron sijaan ”T” (esim. XX_T), on kyseessä vielä virallistamaton työversio. Työversio on mainittu myös Status-sarakkeessa. Saman standardisanoman eri versiot saa avattua taulukkoon allekkaisiksi riveiksi. Oletuksena sanomasta on näkyvissä viimeisin virallistettu versio. Tästä poikkeuksen tekevät standardisanomat, joista on tuotettu vasta työversio (versiotunniste muotoa XX_T).

  Katso taulukon soveltamisesimerkki tästä linkistä (päivitetty 7.7.2016).

  Metsätietostandardien lukuohje:
  Metsätietostandardien lukuohje

  Virallisiksi hyväksyttyjen sanomien versiotunnisteet on lukittu ja versiotunnistetta ei tulla enää muuttamaan. Versiotunnustetta voi siis käyttää yksilöivänä tunnisteena keskusteltaessa jostain tietystä sanomasta ja sen versiosta.

   

  Versio Sanomaryhmä Sanoma Linkki skeemahakemistoon Dokumentaatio Esimerkkisanoma Yksityiskohtaiset tiedot Status
  - +
  {{st.sanomatunniste}}
  {{st.sanomaryhma}} {{st.sanoma}} {{st.versio}}
  {{st.dokumentaatio}}

  {{st.status}}
  {{subst.sanomatunniste}} {{subst.sanomaryhma}} {{subst.sanoma}} {{subst.versio}}
  {{subst.dokumentaatio}}

  {{subst.status}}

  Tässä linkissä on kuvattu versioinnin periaatteita (julkaistu 19.11.2013).

   

  5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin

   

  Alta löytyvät standardin skeemapaketit versioittain ja julkaisupäivämäärittäin. Viralliset skeemapaketit ja työversion viimeisin versio on listattu otsikon ”Metsätietostandardien skeemaversiot” alla. Listasta löytyy linkit zip-paketteihin, jotka sisältävät kulloisenkin julkaisupäivämäärän mukaisen skeemasisällön. Skeemapakettilistan jälkeen löydät muutoshistoriataulukon, josta löydät tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin skeemapakettien versioihin toteutetut muutokset eri ajankohtina.
  ❶ = Skeemapaketin aliversion (esim. V8.30) julkaisupäivämäärä.
  ❷ = Skeemapaketin pääversion (esim. V8) virallistamispäivämäärä. Skeemapaketin pääversio on saanut tällöin virallisen statuksen standardoinnin ohjausryhmältä. Skeemapakettien aliversioissa muutoksia voidaan vielä tehdä mm. ohjausryhmän toimeksiantoihin liittyen. Virallistamispäivämäärän jälkeen lähtökohtaisesti skeemapakettiin ei oteta mitään uusia ominaisuuksia. Virallistamispäivämäärään ei suoranaisesti liity aliversion julkaisuja.
  ❸ = Skeemapaketin pääversion (esim. V8) lukitsemispäivämäärä. Lukitsemispäivämäärä on jokin skeemapaketin aliversion luontipäivämäärä. Tämän päivämäärän jälkeen kyseiseen skeepamakettiin ei enää tehdä muutoksia. Poikkeuksena on mahdolliset skeemoissa havaittavat tekniset virheet. Tällöin lukitsemispäivämäärä muutetaan viittaamaan korjattuun skeemapaketin aliversion luontipäivämäärään
  ❹ = Standardoinnin ohjausryhmän asettama päivämäärä (tavoitepäivämäärä), jolloin standardisanomia hyödyntävillä järjestelmilla olisi valmiuksia ottaa skeemapaketin pääversion (esim. V8) virallistettujen sanomien uusia versioita tuotantokäyttöön. Päivämäärä on viime kädessä suositus ja sen tarkoitus on antaa lukitsemispvm:n ja tämän päivän väliin valmistautumisaikaa toimijoille.
  * = Viimeisin virallistettu skeemapaketin versio
  ** = Viimeisin skeemapaketin työversio
  *** = Tuotantokäytössä oleva muu kuin viimeinen virallinen skeemapaketti
   
  Skeemapaketista V7 alkaen pakettiin sisältyy kaikki tarvittavat skeemat sanomien paikalliseen validointiin. Validointi ei siis vaadi skeemapaketista V7 alkaen verkkoyhteyttä (validointipalvelimelta). Skeemapaketissa varsinaisen metsätietosisällön lisäksi w3c- ja gml-hakemistot. Gml:stä mukana on versio 3.1.1.


  Metsätietostandardien muutoshistoria

  * = Muutoksen kohdetyypin luokittelija (tiedosto/ryhmä/tyyppi/elementti/kommentti)